Innovation og co-creation

Workshops og temadage

Navigation i innovativ handlekraft

At kunne tænke og handle innovativt er kompetencer, som bliver stadig mere efterspurgte. Samtidigt er innovation en svær størrelse at forstå og håndtere i praksis.

Her tilbyder INNEWVATION både workshops og temadage, som klæder jer bedre på til at kunne navigere i forhold til de stigende krav om innovativ handlekraft – både i egen organisation og i forhold til stigende krav og forventninger fra omverdenen.

Særligt fokus på innovation og co-creation i det offentlige

Vores samfund er i gang med en bevægelse fra foreningsfrivillige til aktive medborgere, som brænder for en sag her og nu. Tendenserne bringer også nærdemokratiet i spil, hvor lokalråd, foreninger og borgergrupper må tilgå ildsjæle-arbejdet på en mere professionel facon.

Hos INNEWVATION tilbyder vi kompetenceforløb inden for området, hvor foreninger kan skabe rammerne til at rumme den nye aktive medborger-rolle. Vi tilbyder også workshops for lokalråd m.fl., som styrker arbejdet med indflydelse, organisation, engagering af lokalområdets medborgere og skabelse af resultater. Vi udarbejder frivilligundersøgelser og strategier, som kan sætte en rød tråd igennem et lokalsamfunds arbejde. Det aktive medborgerskab betyder individer, som vil noget men som gerne skal peges hen til fællesskaberne og mulighederne. Det betyder, fremtidens aktive medborgerskab bliver sat på formel igennem netværk, match-making og samarbejdsstrukturer, som er midlertidige og konkrete ud fra den givne ide.

  • Hvad betyder innovation, og hvordan arbejder du innovativt?
  • Hvordan omsætter du hurtigere og bedre en ide til handling?
  • Hvordan analyserer du hurtigere trends og tendenser?
  • Hvilke mind-set og værktøjer kan styrke din innovative handlekraft?
  • Hvilke metoder og processer er mest optimale, når kunder eller samarbejdspartnere inviteres ind i jeres maskinrum?

Innovation og co-creation

Kategori: Workshops og temadage

Emner: Innovation, bruger- og kundeinvolvering, forandringsledelse og procesudvikling.

Involvering: ★★★☆☆

Deltagere: 10 til 1.000

Varighed: Halv til en hel dag